• Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostějova na Facebooku

Kdo jsme

Zastupitelstvo dětí a mládeže města Prostějova (ZDMMP) je nezisková organizace, která funguje jako hlavní komunikační platforma s magistrátem města Prostějova.

V současné době sdružuje více než 40 žáků z prostějovských základních a středních škol. Umožňuje jim přímo se zapojovat do veřejného dění, ale i rozvíjet vlastní osobnost.

ZDMMP proto pořádá akce, jako jsou kulaté stoly, exkurze či každoroční Dětské slyšení. Zároveň vypomáhá při organizaci například Fóra Zdravého města Prostějov, Prostějovské koloběžky či Českého červeného kříže.

Naše cíle

Mezi cíle ZDMMP patří zejména umožnit mládeži:

  • Právo svobodně vyjadřovat názory (ve smyslu čl. 12 Úmluvy o právech dítěte).
  • Právo svobodu svobody projevu (ve smyslu čl. 13 Úmluvy o právech dítěte).
  • Právo dítěte na svobodu sdružování a svobodu pokojného shromažďování (ve smyslu čl. 15 Úmluvy o právech dítěte).
  • Zvýšení komunikativnosti, sebevědomí, sebeúcty a vlastní zodpovědnosti.

Partneři